22 oktober 2010

Met dank overgenomen van E. (Esther) Ouwehand i, gepubliceerd op vrijdag 22 oktober 2010.

Zat zojuist aan de telefoon met  Bam de Jong van de Dierenambulance Gouda en omstreken (DAGO). Zij zetten zich al meer dan 25 jaar in voor dierennoodhulp in een breed gebied rondom Gouda maar omdat een paar gemeenten in dat gebied besloten dat ze hun afspraken niet hoefden na te komen, zijn ze nu failliet

14 beroepskrachten en 50 vrijwilligers bieden hulp aan 6000 dieren per jaar.  24 uur per dag, 7 dagen per week. Zij vervullen een taak die wettelijk gezien bij gemeenten ligt (gemeenten zijn verantwoordelijk voor de opvang van zwervend aangetroffen dieren), en dan denkt zo'n gemeente dat ze daar niet eens een vergoeding voor hoeven te betalen? Schaam je, Bodegraven!

Ik heb een poosje geleden nog een bezoek gebracht aan de DAGO en was onder de indruk van de professionele werkwijze en enorme inzet van de medewerkers en vrijwilligers. Dat het zelfs daar op een faillisement uit kan draaien laat zien dat er iets grondig mis is met het beleid rond dierennoodhulp. Of beter gezegd: er is geen beleid. Daar ga ik extra hard aan trekken de komende periode, want belooft het nieuwe regeerakkoord geen apart alarmnummer voor dieren? Prachtig hoor, maar dan moet je natuurlijk wel dierenambulances hebben die naar de noodsituatie kunnen rijden om hun werk te doen. EN asiels en opvangcentra om de dieren te kunnen opvangen als dat nodig is.

Vooralsnog staat voor dat alles nog geen euro voor gereserveerd, dus reken maar dat wij daar vragen over gaan stellen. Afspraak is afspraak zei Rutte toch? Of zou Dion Graus zelf plaats gaan nemen aan de telefooncentrale van 114-red-een-dier? "Fijn dat u belt, maar we wilden geen geld vrijmaken voor dierenambulances dus we komen niet." "Ja, dat is jammer voor die aangereden kat ja".  

Hoe dan ook, de DAGO geeft de moed niet op en vecht op dit moment voor een doorstart om de stichting overeind te kunnen houden en al die dieren niet aan hun lot over te hoeven laten. Ze zijn al ver, hebben bijvoorbeeld afspraken met crediteuren over betalingstermijnen die even mogen worden opgeschort. Veel gulle gevers hebben een bedrag overgemaakt om het faillisement te kunnen afwenden. Fijn dat zoveel mensen te hulp schieten als de overheid een maatschappelijke organisatie eigenhandig in de problemen helpt.  Als je ook wilt helpen (er zijn nog wat donaties nodig): www.dierenambulancegouda.nl. Aanstaande woensdag is er een zitting bij de rechtbank waarbij de DAGO moet aantonen in een relatief gezonde financiële positie te verkeren. Van daaruit zouden ze weer verder kunnen, en gezien de professionaliteit van deze organisatie heb ik daar alle vertrouwen in.

Bam, medewerkers, vrijwilligers: veel sterkte allemaal, ik hoop heel erg dat het goed komt!