Tips - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 20 februari 2018
kalender

Tips

Deze pagina wordt momenteel herzien. Vanaf maart 2018 is de pagina weer up-to-date. Mochten er in de tussentijd vragen zijn waarop u het antwoord hier niet kunt vinden, neem dan contact met ons op.

1.

Wat bieden de verschillende kolommen?

Bovenaan iedere kolom staat naast de titel een knop met een vraagteken. Wanneer u daarop klikt, opent een pop-up waarin wordt uitgelegd wat de betreffende kolom aan informatie bevat en hoe deze naar wens te filteren is.

2.

Het aanmaken van Dashboards

Deze optie geeft de mogelijkheid om de Monitor qua presentatie zo in te stellen dat deze voldoet aan uw persoonlijke wensen. Het is mogelijk om meerdere dashboards aan te maken.

Om een dashboard in te stellen, volgt u de volgende stappen:

 • 1. 
  Stel de Monitor in zodat deze voldoet aan uw informatiebehoefte
  • Gewenste aantal kolommen
  • Gewenste inhoud van kolommen
  • Gewenste filtering binnen deze kolommen
 • 2. 
  Klik op de knop ‘Dashboards’ in het midden van de blauwe balk bovenin de Monitor
 • 3. 
  Klik in het uitklapmenu dat dan verschijnt op ‘Dashboard toevoegen’
 • 4. 
  Geef het dashboard een naam
 • 5. 
  Optioneel: om dit dashboard tot de default setting te maken, zet een vinkje bij ‘Standaard dashboard’
 • 6. 
  Klik op ‘Ok’

Het nieuwe dashboard is nu aangemaakt en klaar voor gebruik. Deze is op te vragen op de volgende manier:

 • 1. 
  Klik op de knop ‘Dashboards’ in het midden van de blauwe balk bovenin de Monitor
 • 2. 
  Klik in het uitklapmenu dat dan verschijnt op het gewenste dashboard

Dashboards kunnen als volgt gewijzigd worden:

 • 1. 
  Vraag het te wijzigen dashboard op via de hierboven beschreven manier
 • 2. 
  Voer de gewenste wijzigingen door in de ingestelde kolommen/filtering
 • 3. 
  Klik op de knop ‘Dashboards’ in het midden van de blauwe balk bovenin de Monitor
 • 4. 
  Klik in het uitklapmenu dat dan verschijnt op ‘*naam dashboard* vervangen’

Een dashboard verwijderen kan ook.

 • 1. 
  Klik op de knop ‘Dashboards’ in het midden van de blauwe balk bovenin de Monitor
 • 2. 
  Klik in het uitklapmenu dat dan verschijnt op het potloodicoontje naast het te verwijderen dashboard
 • 3. 
  Kies dan voor ‘Dashboard verwijderen’

3.

Het aanmaken van profielen en instellen van de alert-functie

Binnen de Parlementaire Monitor is het mogelijk om persoonlijke profielen aan te maken. Hiervoor volgt u de volgende stappen:

 

 • 1. 
  Open de kolom-navigatie door op het plusje te klikken rechts naast de titel van de betreffende kolom
 • 2. 
  Klik op de optie Profiel & alert maken
 • 3. 
  Geef uw profiel een naam in het pop-up scherm bij Naam profiel
 • 4. 
  Vink bij Opties (eventueel) de door u gewenste departementen, Kamercommissies, onderwerpen en/of typen aan *
 • 5. 
  Voer bij Woordfilter (eventueel) een trefwoord in **
 • 6. 
  Vink bij Alert versturen aan (eventueel) de door u gewenste ontvanggroep aan van email-alerts voor dit profiel
 • 7. 
  Klik op Ok
 • 8. 
  Uw profiel (eventueel met alert-functie) is klaar voor gebruik en is terug te vinden in de betreffende kolom-navigatie (plusje rechts naast titel van kolom)

 

 • Door middel van het zetten of verwijderen van vinkjes in de diverse categoriën kunt u een filtering aanbrengen. Voor uitleg over de categoriën, zie de FAQ.

** Voor uitleg, zie Zoeken op trefwoorden in de Parlementaire Monitor.

4.

Het wijzigen of verwijderen van profielen en alert-functies

U kunt de door u aangemaakte profielen (al dan niet met alert-functie) wijzigen of verwijderen. Hiervoor volgt u de volgende stappen:

 

 • 1. 
  Open de kolom-navigatie door op het plusje te klikken rechts naast de titel van de betreffende kolom
 • 2. 
  Klik op het 'plusje' voor Profiel kiezen
 • 3. 
  Klik op het potlood-icoontje rechts van het te wijzigen of verwijderen profiel
 • 4. 
  In het pop-up scherm kunt u vervolgens de instellingen van het profiel en de alert-functie wijzigen of verwijderen
 • 5. 
  Klik op Ok
 • 6. 
  Uw profiel (eventueel met alert-functie) is gewijzigd of verwijderd

5.

Profielbeheer

Om de ingestelde profielen op een gemakkelijke manier te kunnen beheren, kunt u gebruik maken van de optie ‘Profielbeheer’. Deze is als volgt te bereiken:

1. Beweeg met de muis over uw naam (zonder te klikken) rechts bovenin de Monitor

 • 2. 
  Kies in het uitklapmenu dat dan verschijnt voor de optie ‘Profielbeheer’

In het overzicht kunnen profielinstellingen worden bekeken en gewijzigd, en kunnen profielen worden verwijderd. Het overzicht kent drie rubrieken:

 • 1. 
  Uw ingeschakelde profielen: geeft een overzicht van alle profielen die vanuit het op dit moment ingelogde account zijn aangemaakt
 • 2. 
  Profielen van anderen: geeft een overzicht van profielen van anderen waarbij u als ontvanger van e-mailalerts bent aangemerkt; de e-mailalerts kunnen vanuit dit overzicht worden uit- en ingeschakeld
 • 3. 
  Uw uitgeschakelde profielen: geeft een overzicht van de profielen die u hebt verwijderd; deze kunnen vanuit dit overzicht opnieuw geactiveerd worden

6.

Filteren op trefwoorden in de Parlementaire Monitor

Aan de hand van voorbeelden zal hieronder worden uitgelegd hoe de toegepaste filtermethodiek (Booleaans) gebruikt kan worden, en tot welke resultaten dit leidt.

N.b. de in de voorbeelden gebruikte zoektermen staan cursief zodat ze herkenbaar zijn in de onderstaande uitleg, het gebruik van cursieve zoektermen maakt geen deel uit van de filtermethodiek.

N.b. trefwoorden zijn niet hoofdlettergevoelig.

Filteren op trefwoord (exact)

 • koning leidt enkel tot resultaten waarin het exacte trefwoord koning voorkomt

Filteren op trefwoord (beginnende met ...)

 • koning* (een * toevoegen aan het trefwoord) leidt tot resultaat koning, maar ook aanvullende varianten als koningschap of koningshuis

Filteren op meerdere trefwoorden (in combinatie)

 • koning AND koningin (trefwoorden scheiden door AND) leidt enkel tot resultaten waarin zowel koning als koningin voorkomen

Filteren op meerdere afzonderlijke trefwoorden

 • koning OR koningin (trefwoorden scheiden door OR) leidt tot resultaten waarin koning en/of koningin voorkomt

Filteren op meerdere combinaties van trefwoorden

 • (koning OR koningin) AND (keizer OR keizerin) leidt tot resultaten waarin zowel koning en/of koningin als keizer en/of keizerin voorkomen

Filteren met uitsluiting van één of meer trefwoorden

 • koning* NOT (koninkrijk AND koningschap) leidt tot resultaten waarin bijvoorbeeld wel koning en/of koningin, maar niet koningkrijk of koningschap voorkomen.

Filteren op naam én korte naam

 • jsf OR joint strike fighter leidt tot resultaten waarin jsf en/of joint strike fighter voorkomen

7.

Strategisch lobbyplanbord

Deze functie stelt de gebruiker in staat om alle voor hem of haar relevante dossiers in één overzichtelijk planbord te plaatsen waarbij per dossier direct inzichtelijk is wat de actuele stand van zaken is, wat het meest recente document is en wat het eerstvolgende agendapunt is.*

Het lobbyplanbord werkt als volgt:

 • 1. 
  Filter de kolom Nieuwe dossiers zodat enkel de voor u relevante dossiers getoond worden (dit kan een totaaloverzicht zijn van alle voor uw organisatie relavante dossiers, maar kan bijv. ook de verzameling van relevante dossiers bij een bepaald onderwerp zijn)
 • 2. 
  Open de kolom-navigatie door op het plusje te klikken rechts naast de titel van de kolom Nieuwe dossiers
 • 3. 
  Klik op de knop 'Overzicht'
 • 4. 
  Het lobbyplanbord opent in een pop-up

*) Het Strategisch lobbyplanbord maakt geen deel uit van het standaard Monitorpakket.

8.

Het aanmaken van een nieuwsbrief vanuit de Monitor

Binnen de Parlementaire Monitor is het mogelijk om nieuwsbrieven aan te maken*. Hiervoor volgt u de volgende stappen:

 • 1. 
  Beweeg met de muis over Nieuwsbrief (zonder te klikken) rechts bovenin de Monitor
 • 2. 
  Kies in het uitklapmenu dat dan verschijnt voor ‘Redactie [naam van uw organisatie]’
 • 3. 
  Alle items in de kolommen worden nu voorzien van icoontjes

  o Vraagteken: dit item is nog niet redactioneel bekeken en er wordt geen nieuwsbriefsuggestie gedaan

  o Uitroepteken: dit item is nog niet redactioneel bekeken en er worden een of meerdere nieuwsbriefsuggesties gedaan

 • 4. 
  Vink bij de door u gewenste items de relevante nieuwsbrief of nieuwsbrieven aan

  o Rood kruis: dit item is niet relevant bevonden voor een of meerdere nieuwsbrieven

  o Groene ampersand: dit item is relevant bevonden voor een of meerdere nieuwsbrieven

 • 5. 
  Maak vervolgens in de verzamel pop-up nog een eindselectie door items aan of uit te vinken
 • 6. 
  Kies daarna in de pop-up voor’ Proefzenden’ of ‘Verzenden’

Het beheren van verzendlijsten vindt u op de volgende plek:

 • 1. 
  Beweeg met de muis over Nieuwsbrief (zonder te klikken) rechts bovenin de Monitor
 • 2. 
  Kies in het uitklapmenu dat dan verschijnt voor ‘Nieuwsbriefontvangers’
 • 3. 
  In de pop-up die dan verschijnt kunt u ontvangers invoeren, wijzigen en verwijderen

Een archief van reeds verzonden nieuwsbrieven vindt u op de volgende plek:

 • 1. 
  Beweeg met de muis over Nieuwsbrief (zonder te klikken) rechts bovenin de Monitor
 • 2. 
  Kies in het uitklapmenu dat dan verschijnt voor ‘Nieuwsbriefarchief’
 • 3. 
  In de pop-up die dan verschijnt kunt u alle eerder verzonden nieuwsbrieven bekijken

*) De nieuwsbrieffunctionaliteit maakt geen deel uit van het standaard Monitorpakket.

9.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Waarvoor dient het zoekvenster bovenin (in de blauwe balk) de Parlementaire Monitor?

Met behulp van dit zoekvenster kunnen de beschikbare collecties* worden doorzocht op nummer en/of trefwoord.

Daarnaast kunnen de op dat moment actieve kolommen worden gefilterd op nummer en/of trefwoord door te kiezen voor de optie in Kolommen. Let wel: bij het filteren wordt uitgegaan van booleaanse operatoren zoals hierboven beschreven. Bij zoeken worden geen operatoren gehanteerd en wordt toleranter omgegaan met spelling.

 

 • Standaard is alleen de collectie Dossiers beschikbaar. Aanvullende collecties zoals Personen en Plaatsen zijn beschikbaar wanneer hiervoor een abonnement is afgesloten.

Waarvoor dient het datumveld bovenin (in de blauwe balk) de Parlementaire Monitor?

Met behulp van dit datumveld kunnen de kolommen van de Parlementaire Monitor op datum gefilterd worden.

Een datum in het verleden (bijv. 01-01-2010) zorgt ervoor dat alle kolommen die datum als startdatum krijgen.

Een datum in de toekomst (bijv. 01-01-2025) heeft alleen effect op agendakolommen. Nieuws uit de toekomst bestaat immers niet.

Hoe kan ik een kolom toevoegen en/of van inhoud veranderen?

 

 • 1. 
  Open de kolom-navigatie door op het plusje te klikken rechts naast de titel van de betreffende kolom
 • 2. 
  Klik op het 'plusje' voor Kolom toevoegen na deze kolom of voor Kolom veranderen van inhoud
 • 3. 
  Vink de door u gewenste kolom aan in het getoonde lijstje
 • 4. 
  Uw kolom wordt ingevoegd of van inhoud veranderd

Nb. kolommen kunnen ook verwijderd worden, door in de kolom-navigatie te klikken op Kolom verwijderen.

Help, mijn profiel levert niks of te weinig op!

Dit kan verschillende oorzaken hebben:

 

 • 1. 
  de toegepaste filtering is te vergaand; zeker de combinatie filtering op Onderwerp en zoeken op trefwoord resulteert in een vrij specifieke zoekopdracht. De kans bestaat dat er hierdoor maar zeer weinig tot geen items aan deze voorwaarden voldoen. Probeer een ruimere zoekopdracht te formuleren.
 • 2. 
  er zijn geen items die aan uw zoekopdracht voldoen. Het is in sommige gevallen goed denkbaar dat er op het door u gefilterde onderwerp geen nieuwe ontwikkelingen zijn. In zijn algemeenheid geldt in de Parlementaire Monitor dat geen resultaten niet hoeft te betekenen dat er een defect is. Het uitblijven van resultaten kan ook een resultaat op zich zijn; Politiek Den Haag houdt zich hier blijkbaar momenteel niet mee bezig.

Help, mijn profiel levert teveel op!

Dit kan verschillende oorzaken hebben:

 

 • 1. 
  de toegepaste filtering is te ruim; zeker een filtering enkel gebaseerd op een aantal Onderwerpen kan leiden tot (te)veel items, waarvan de relevantie voor u misschien zeer gering is. Probeer een meer specifieke zoekopdracht te formuleren.
 • 2. 
  er zijn veel items die aan uw zoekopdracht voldoen. In sommige gevallen is het denkbaar dat er binnen Politiek Den Haag veel nieuwe ontwikkelingen zijn op het door u gefilterde onderwerp. Dit kan in enkele (uitzonderlijke) gevallen leiden tot een grote hoeveelheid items.