Lijst van vragen

In de lijst van vragen zijn schriftelijke vragen te vinden die een vaste Tweede Kamercommissie aan een minister of staatssecretaris heeft gesteld. Deze Kamercommissie vraagt via de lijst van vragen de minister of staatssecretaris om verheldering en/of verantwoording. De staatssecretaris of minister antwoord schriftelijk en openbaar op de lijst van vragen. Deze vragen en antwoorden worden samengevoegd in de lijst van vragen en antwoorden.

In opzet begint de lijst van vragen met een voorblad. Op dit voorblad staat links aan de boven- en onderkant het documentnummer vermeld. De titel "LIJST VAN VRAGEN" staat gecentreerd aan de bovenkant. Onder de titel staat in één zin verwoord welke vaste Tweede Kamercommissie de lijst van vragen heef ingestuurd en over welk onderwerp de

vragen gaan. Dit voorblad wordt ondertekend door de commissievoorzitter en -griffier.

Op de pagina's na het voorblad staan de genummerde vragen die aan de minister/staatssecretaris gericht zijn. De individuele vragen worden altijd geformuleerd in maximaal één vraagzin. Het aantal vragen kan sterk variëren, afhankelijk van wat de vaste Tweede Kamercommissie wil weten.