EU-coördinator terrorismebestrijding

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Namens de Europese Raad i coördineert een speciaal aangestelde functionaris het beleid om terrorisme te bestrijden. Deze EU-coördinator heeft een aantal taken en bevoegdheden, namelijk:

  • toezicht houden op alle beleidsmiddelen en instrumenten die de EU ter beschikking heeft om terrorisme tegen te gaan
  • coördineren van het werk van de Raad op dit terrein en dat afstemmen met voorbereidende Raadsinstanties, de Commissie en Europese diplomatieke dienst
  • verbeteren van internationale samenwerking met derde landen op dit terrein
  • presenteren van dreigingsanalyses en voorstellen doen voor acties aan de Raad
  • toezien op de uitvoering van de anti-terrorisme strategie van de EU

Meer informatie