Een half pakje roomboter

Met dank overgenomen van E.G.M. (Emile) Roemer i, gepubliceerd op donderdag 23 september 2010, column.

Mag je in crisistijd van iemand met enkel AOW vragen om 4 euro per maand in te leveren? Dat vroeg Andries Knevel mij dinsdag in het programma Uitgesproken EO.

Het is goed om hier eens bij stil te staan. Voor veel mensen lijkt 4 euro een verwaarloosbaar bedrag. Maar is dat ook zo? Mevrouw Meiling moet het doen van enkel een AOW-uitkering. Zonder aanvullend pensioen is dat geen vetpot. Bovendien blijft de hoogte van die uitkering al decennia lang achter bij de stijging van de lonen. Met andere woorden: onze ouderen staan al op forse achterstand.

In de uitzending vertelt mevrouw Meiling dat de aankoop van half pakje roomboter voor haar een luxe is geworden die zij zich maar zelden kan veroorloven. Een bezuiniging van 4 euro per maand maakt dan het verschil tussen wél of geen half pakje roomboter. Dát is de consequentie van het beleid waar Balkenende voor tekent.

Sommige politici stellen nu: ‘Iedereen moet meebetalen.’ Onzin. Heeft u in de jaren dat het goed ging hen horen zeggen dat ‘iedereen moest meeprofiteren’? Welnee, toen waren er andere redenen om te korten op ouderen, terwijl anderen juist enthousiast ‘overprofiteerden.’ Bezuinigen op ouderen is een politieke keuze, geen noodzakelijkheid.

Er zijn namelijk mogelijkheden genoeg om te bezuinigen. Voor de JSF en defensie heeft het kabinet 8 miljard euro gereserveerd. Villabezitters hoeven niet te vrezen voor hun hypotheekrenteaftrek. De allergrootste bedrijven krijgen belastingverlaging: 210 miljoen euro per jaar. Met dat geld kunnen we mevrouw Meiling ontzien en tegelijk de schandalige verhoging van de ziektekostenpremie ongedaan maken. Bovendien, zouden we die ziektekostenpremie inkomensafhankelijk maken, dan kunnen we de zorg voor iedereen toegankelijk houden en hoeft de rollator niet uit het pakket.

Overigens ben ik erg blij met de samenwerking die deze week tot stand kwam tussen PvdA, SP, D66 en GroenLinks. We stellen voor de bezuinigingen op onderwijs, leraren en politie terug te draaien. Ook voorkomen we, als het aan ons ligt, de bezuinigingen op de inburgering en de kinderopvang. Vanaf mijn eerste dag als fractievoorzitter heb ik gepleit voor progressieve samenwerking. Dit is een heel waardevolle en belangrijke eerste stap.

Ook de SP wil de begroting op orde maken. Dat kan, zeker weten, zonder de meest kwetsbare mensen te raken. Tot het zover is, accepteer ik niet dat wij aan mevrouw Meiling vragen om de roomboter te laten staan en 4 euro in te leveren. En als Rutte, Verhagen en Wilders dat lef wel hebben, dan weten ze dat ze mij op hun weg tegenkomen.