Presentatie ‘Een vreemde in eigen land’, Utrecht - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 2 april 2020
kalender

Presentatie ‘Een vreemde in eigen land’, Utrecht

Utrecht Centraal
© Kevin Bergenhenegouwen / PDC
datum 27 september 2010
plaats Utrecht
locatie Perscentrum Nieuwspoort Lange Poten 10 Toon locatie
aanwezigen P. (Paul) de Krom i, J.C.J. (Hans) Boutellier Boutellier e.a.
organisatie FORUM - Instituut voor Multiculturele Vraagstukken (FORUM)

“Ik wil best met andere mensen leven, begrijp me niet verkeerd, en dat moet ook kunnen. Maar het moet wel van twee kanten dan. Als je een relatie hebt, kan dat ook niet van één kant komen, anders groei je ook uit elkaar”, aldus één van de respondenten uit het boek ‘Een vreemde in eigen land’.

FORUM heeft in samenwerking met het Verwey Jonker Instituut een onderzoek uitgevoerd naar de oorzaken en redenen voor maatschappelijke ontevredenheid onder autochtone burgers. Hangt deze ontevredenheid samen met de aanwezigheid en het gedrag van migranten in wijken waar deze ontevreden burgers wonen? Of wordt deze ontevredenheid, die wellicht samenhangt met het landelijk of lokaal overheidsbeleid, op migranten geprojecteerd? Zijn er andere bronnen voor deze ontevredenheid? Het onderzoek vond plaats in de wijken Doornakkers (Eindhoven), Sterrenwijk (Utrecht), Blerick-Midden (Venlo), Buytenwegh-De Leyens (Zoetermeer) en in Beusichem (onderdeel gemeente Buren). Wat de oorzaken en de redenen ook mogen zijn, de vraag is of er in het landelijke en lokale beleid voldoende aandacht voor is? Het lijkt er soms op dat de uitingen van ontevreden autochtone burgers in het maatschappelijke debat worden afgedaan door hen weg te zetten als populisten of door hun ongenoegen te negeren. Er is volgens FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken, te weinig aandacht voor de achtergronden van de brede ontevredenheid onder deze groep burgers. Waar komt hun ontevredenheid en onbehagen vandaan? Hoe gaan rijk en gemeenten en ook lokale actoren, zoals Woningbouwcorporaties, wijkpolitie, sociaal werkers, migrantenorganisaties om met het bestrijden en voorkomen van interetnische spanningen? En hoe kan lokaal (integratie)beleid de ontwikkeling van deze spanningen omkeren? Het onderzoek is inmiddels afgerond en de publicatie daarvan is gereed. De resultaten hiervan worden maandag 27 september van 15.30-17.30 uur gepresenteerd in Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Marjan de Gruijter, senior onderzoeker en coördinator diversiteit Verwey-Jonker Instituut, en Hans Boutellier, algemeen directeur Verwey-Jonker Instituut, zullen kort de opzet en de resultaten van het onderzoek toelichten. Daarna wordt het eerste exemplaar overhandigd aan Paul de Krom, Tweede Kamerlid van de VVD-fractie en woordvoerder Integratie & Immigratie. Hij zal reageren op de resultaten.

 

Programma

15:30

Inloop

16.00

Welkom door moderator Mohamed Mahdi

16.05

Introductie door Sadik Harchaoui, voorzitter Raad van Bestuur FORUM

16.15

Hans Boutellier en Marjan de Gruijter presenteren de belangrijkste resultaten uit het onderzoek Een vreemde in eigen land

16.45

Overhandiging eerste exemplaar door Sadik Harchaoui aan Paul de Krom, Tweede Kamerlid VVD

16.50

Reactie van Paul de Krom op het onderzoek

17.00

Gelegenheid om vragen te stellen

17.30

Afsluiting

Datum en plaats

27 september 2010

15.30-17.30 uur

Perscentrum Nieuwspoort

Lange Poten 10

2511 CL, Den Haag

070-3469440 Route: http://www.nieuwspoort.nl/nl_NL/Planning-Route/ Nadere informatie:

Mohamed Mahdi

E: m.mahdi@forum.nl T: 030-2974360 Aanmelden: Ellen Malaihollo:

E: e.malaihollo@forum.nl

T: 030-2974321


1.

Meer over...