32500 VII - Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2011 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 1 juni 2020
kalender

32500 VII nl - wetsvoorstel
Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2011

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 21 september 2010 ingediend door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Hirsch Ballin i, en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bijleveld-Schouten i.

 

1.

Volledige titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2011

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werd een nota van wijziging en een amendement ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 58 moties ingediend.

4.

Documenten

(183 stuks)

2 21 september 2010, voorstel van wet, nr. 1     KST32500VII1
Voorstel van wet
 
2 21 september 2010, memorie van toelichting, nr. 2     KST32500VII2
Memorie van toelichting
 
2 7 oktober 2010, brief, nr. 3     KST32500VII3
Brief regering; Overzicht subsidiëring politieke partijen 2008
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.