32500 - Miljoenennota 2011 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 29 maart 2020
kalender

32500 nl - financiŽle nota
Miljoenennota 2011

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze financiŽle nota werd op 21†september†2010 ingediend.

 

1.

Volledige titel

Nota over de toestand van 's Rijks financiŽn

 

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer acht moties en in de Eerste Kamer 15 moties ingediend.

3.

Documenten

(127 stuks)

2 21†september†2010, brief, nr. 1     KST325001
Brief regering; Nota over de toestand van ís Rijks FinanciŽn
 
2 21†september†2010, bijlage(n), nr. 2     KST325002
Brief regering; Bijlagen bij de Nota over de toestand van ís Rijks FinanciŽn
 
V 23†september†2010, 32500     BLG80028
Bijlageboek: Horizontale toelichting, verticale toelichting, toelichting op de belastingontvangsten en toelichting op de belastinguitgaven (bijlage bij 32500,nr.1) -
 
V 23†september†2010, 32500     BLG80026
Troonrede (bijlage bij 32500,nr.1) -
 
V 23†september†2010, 32500     BLG80116
Macro economische verkenningen (MEV) 2011 (bijlage bij 32500,nr.1) -
 
2 27†september†2010, advies Raad van State en nader rapport, nr. 3     KST325003
Advies Raad van State en nader rapport
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.