Wijziging vreemdelingewet leidt juist tot meer uitbuiting!

Met dank overgenomen van L.G.J. (Linda) Voortman i, gepubliceerd op vrijdag 29 januari 2010.

Komende week behandelt de Tweede Kamer een wetsvoorstel om de Vreemdelingenwet te wijzigen. Kort gezegd houdt de wijziging in dat voortaan een verblijfsvergunning onthouden kan worden aan mensen die tot dat moment onrechtmatig in Nederland verbleven. Een zeer onwenselijk voorstel: als dit erdoor komt zullen mensen om wie het gaat voortaan wel uitkijken om een verblijfsvergunning aan te vragen. Juist het aanvragen kan immers tot uitzetting leiden. De juridische rompslomp zal nog groter worden. En mensen worden door dit plan juist verder de illegaliteit ingedrukt. Hun positie wordt nog verder verzwakt. En die van mensen die misbruik van hun willen maken wordt juist versterkt.

Ongedocumenteerden werken vaak onder slechte omstandigheden. Onveilige omstandigheden bijvoorbeeld. Die situaties zullen zich alleen maar meer voor gaan doen als we ongedocumenteerden bij voorbaat al beperken in de mogelijkheden ooit een verblijfsvergunning te krijgen. Stel je voor: je baas dwingt je om levensgevaarlijk werk te doen voor een hongerloontje, je gaat vervolgens naar de Arbeidsinspectie en het gevolg daarvan is dat je wordt uitgezet. Kortom, de mogelijkheden voor foute werkgevers om ongedocumenteerden uit te buiten nemen toe. Hetgeen de wetswijziging o.a. voor bedoeld lijkt te zijn, nl. het terugdringen van illegale arbeid wordt er dus juist niet mee bereikt.

Het is daarom essentieel dat deze wetswijziging geen doorgang vindt. Niet alleen niet voor slachtoffers van mensenhandel e.d.,, maar ook voor ongedocumenteerde werknemers. Logisch dus dat niet alleen vluchtelinenorganisaties zoals Inlia Stil Utrecht er hard aan werken om de wetswijziging tegen te houden, maar ook FNV Bondgenoten. Wetswijzigingen als deze werken in het nadeel van alle werknemers. Inmiddels zijn er ongeveer 200 'domestic workers' (die dus werkzaam zijn in 'mijn' schoonmaaksector) lid van FNV Bondgenoten. Dat FNV Bondgenoten voor deze groep opkomt vind ik dus een heel goede zaak. Niet alleen omdat het toevallig om 'mijn' leden gaat, maar omdat we hiermee laten zien een organisatie met een brede maatschappelijke agenda te zijn.

Ik hoop van harte dat de Kamer zich niet door de rechtse wind die stevig waait omver zal laten blazen, maar fier overeind blijft staan. Van mijn eigen partij verwacht ik niet anders, de SP zal waarschijnlijk ook wel tegen de wetswijziging stemmen, maar voor de andere partijen durf ik vooralsnog mijn handen niet in het vuur te steken...