Eerste landelijke actiedag schoonmaak groot succes!

Met dank overgenomen van L.G.J. (Linda) Voortman i, gepubliceerd op dinsdag 23 februari 2010.

Wat een geweldige actie hebben we vandaag gehad. Op 12 december liepen de cao onderhandelingen in de schoonmaaksector stuk. Sindsdien hebben we op verschillende plekken actie gevoerd. Ludieke acties, acties op Schiphol, op verrasingsbezoek bij opdrachtgevers van schoonmaakbedrijven. Schoonmakers waren veel op straat te zien, maar ook in de Tweede Kamer (voor een nagenoeg uitputtende lijst, zie www.wijhebbenerschoongenoegvan.nl).

Al die acties op verschillende plekken bouwden uiteindelijk op naar een landelijke actiedag in Utrecht. Op het Jaarbeursplein kwamen schoonmakers bijeen voor een landelijke actie (volgens onze eigen site waren er 500 actievoerders, maar afgaande op de stakingsformulieren die mijn collega en ik hebben en wetende dat andere collega's ook nog stapels hebben komen wij alleen al op een hoger aantal stakers uit, laat staan actievoerders die niet hoefden te staken en supporters). De afgelopen dagen bleek al dat het broeide: op de objecten waar we organizen, maar ook op plaatsen waar we minder actief zijn: onze ledenservice ontving veel telefoontjes met aanmeldingen.

De leden van de vakbond van schoonmakers zijn namelijk boos. Boos dat de werkgevers nog steeds halsstarrig weigeren naar onze eisen te luisteren en vasthouden aan 0% erbij, geen Nederlandse les tijdens werktijd en geen betere reiskostenvergoeding. Dat lieten ze vandaag zien. Het plein voor het Beatrixtheater was van vandaag de schoonmakers, wat ook te zien is op deze foto van GroenLinks-gemeenteraadslid Pepijn Zwanenberg. Ze riepen leuzen, maakten muziek, dansten en gaven toespraken. Veel steun was er ook: Agnes Kant van de SP, Jetta Klijnsma van de PvdA, GroenLinks-senator Jan Laurier en Agnes Jongerius toonden hun solidariteit in stevige toespraken.

Helaas was er ook nog een minder prettig voorval dat voorafging aan de actie. Op maandagavond begonnen de schoonmakers van EW op Schiphol met staken. Een leidinggevende van het bedrijf had daar lucht van gekregen en vond het blijkbaar nodig de Marechaussee de kantine in te halen. Blijkbaar ziet EW haar werknemers die voor hun rechten opkomen als criminelen en laat de KMAR zich daarvoor gebruiken...

Nee, dan de politie in Utrecht. Mijn collega Mari Martens had na de actie een gesprek met Nedtrain, de grootste opdrachtgever in de schoonmaaksector. De actievoerders besloten hem er naartoe te brengen, onder begeleiding van wat kabaal, muziek, spandoeken, etc. In een uitgelaten stemming liepen we Hoog Catharijne in. De politie was verrast, maar liet ons begaan. Een politieagent kwam wel vragen 'wat we gingen doen', maar toen ik zei dat we alleen naar Nedtrain gingen was dat ok. 'Is dat afgesproken, Linda?' Tuurlijk. Een besliste, verstandige en rechtvaardige houding van de Utrechtse politie. De gemeente was iets minder gecharmeerd. We moesten onmiddellijk ophouden met actievoeren in Hoog Catharijne, maar tegen de tijd dat die opdracht kwam waren we al weer bijna het station uit.

Al met al een heel mooie actie dus.

Maar dit was de eerste landelijke actiedag. De treinschoonmakers, waarvan die in Groningen overigens al een week aan het staken zijn, zijn opgeroepen door te staken. Op 9 maart, de tweede landelijke actiedag, kunnen ze dan het stokje overdragen aan Schiphol, de op een na grootste opdrachtgever in de schoonmaaksector. Treinschoonmakers, busschoonmakers, ziekenhuisschoonmakers en schoonmakers van kantoorgebouwen zoals banken worden dan wederom opgeroepen naar Schiphol te komen en daar actie te voeren zoals ze vandaag in de buurt van Utrecht CS gedaan hebben. Die dag zal dan het begin zijn van een langere periode van staken op Schiphol. Net zo lang tot de schoonmaakbedrijven eindelijk serieus op onze eisen ingaan.

Meer info: www.wijhebbenerschoongenoegvan.nl