Sterkste schouders, zwaarste lasten? Dan AOW op uiterlijk 65 voor alle schoonmakers!

Met dank overgenomen van L.G.J. (Linda) Voortman i, gepubliceerd op vrijdag 2 april 2010.

Zoals ik de vorige keer al voorspelde zijn er veel amendementen op het concept-programma van GroenLinks geschreven, zo'n 600. Niet omdat de leden het overigens een slecht programma vinden: veel mensen vinden het een sterk en realistisch programma. Wat mij persoonlijk er zeer in aanspreekt is dat er ook echt keuzes gemaakt worden. Niet een beetje meer hier en een beetje minder daar, zoals naar mijn gevoel de SP gedaan heeft, maar echt redeneren vanuit waar je wil zijn op de lange termijn en daarvoor concrete voorstellen doen voor de komende 4 jaar. Ook de veelvuldige aandacht voor de kwetsbaarsten in de samenleving is erg belangrijk: geen gepamper (daar ben ik door mijn werk als vakbondsbestuurder in de schoonmaaksector allergisch voor geworden), maar juist veel aandacht voor participatie en positieverbetering. Verder gaat de hypotheekrenteaftrek er op termijn aan en worden diverse regelingen inkomensafhankelijk. De sterkste schouders, de zwaarste lasten is de rode draad in het programma.

Daarom steekt het me ook extra dat er in het voorstel over de AOW iets mist. Principieel ben ik het ermee eens dat deze gebaseerd wordt op het arbeidsverleden. Zelf wil ik best langer doorwerken als dat betekent dat mensen zoals mijn vader, die op zijn 16de begonnen is met zwaar fysiek werk, eerder recht op een volledige AOW krijgen. Veel van mijn vakbondsleden bij industriebedrijven bij Smiths en Duyvis zitten ook in die situatie en kijken er ook zo tegenaan.

Maar in de schoonmaaksector en bij mijn collega's werkzaam in sectoren zoals de vleesverwerkende industrie of de tuinbouwsector komt nog een ander aspect om de hoek kijken, nl. dat zeker in de Randstad het gros van de werknemers op latere leeftijd in Nederland is komen wonen. Die groep komt niet aan 45 jaar werken in Nederland. Zoals ik het AOW-voorstel in het concept-programma lees betekent dat dat zij sowieso door moeten tot 67 jaar. Terwijl ze vaak in hun land van oorsprong al zwaar, fysiek werk deden en het werk dat ze in Nederland eenvoudigweg niet te doen is tot 67 jaar.

Ik heb daarom een redelijk braaf amendement geschreven: "er komt een regeling voor mensen in laagbetaalde, fysiek zware beroepen die doordat ze later in Nederland zijn komen wonen niet aan 45 jaar arbeidsverleden in Nederland komen." De uitwerking heb ik bewust achterwege gelaten. Dan wordt het te gedetailleerd. Het gaat me er in dit stadium vooral om het principe en dat duidelijk is dat GroenLinks aandacht heeft voor dit probleem. De volgende Tweede Kamerfractie zou het als een opdracht moeten zien om dit punt op te pakken in de AOW-discussie.

De programmacommissie veegt het echter van tafel. Echt jammer vind ik dat omdat daarmee m.b.t. de AOW in ieder geval een deel van de zwaarste lasten alsnog op de allerzwakste schouders terecht zou komen. Ik blijf erbij dat dat niet de bedoeling kan zijn.

Morgen is de zgn. amendementendag van GroenLinks. Ik ben daar niet bij, omdat ik met Ruben hier zal zijn. Tenzij de mondelinge verdediging van mijn afdelingsgenoten de programmacommissie opeens overtuigt, betekent het dus dat dit op het congres terugkomt. Op zich ook geen probleem natuurlijk :).

Qua werk is het overigens ook topdrukte: de staking in de schoonmaak is nog steeds niet ten einde en is volgens stakingsdeskundige Sjaak van der Velde inmiddels de langste staking sinds de visserijstaking van 1933! Afgelopen week bezochten we het UWV, de Telegraaf Media Groep en Schiphol. Wat minder ludiek dan tot nu toe, maar dat is helaas nodig als er na vijf maanden actievoeren twee dubbeltjes loonsverhoging nog steeds geweigerd wordt. Voor meer info zie mijn twitteraccount (www.twitter.com/lindavoortman) en www.wijhebbenerschoongenoegvan.nl.