32360 NL - financiële nota
Financieel jaarverslag van het Rijk 2009

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze financiële nota werd op 25 augustus 2011 ingediend.

 

1.

Volledige titel

Financieel jaarverslag van het Rijk 2009

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer vijf moties ingediend.

3.

Documenten

(24 stuks)

2 18 mei 2010, nr. 2     KST65376
Rijk Verantwoord 2009 -
 
2 21 mei 2010, motie, nr. 3     KST323603
Motie Hamer c.s. over realiseren van het voornemen om extra WSW-ers en Wajongers in dienst te nemen - Financieel jaarverslag van het Rijk 2009; Voorstel van wet
 
2 25 augustus 2011, nr. 1     KST139641
Financieel Jaarverslag van het Rijk - Financieel jaarverslag van het Rijk 2009; Jaarverslag
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.