28090 NL - evaluatie
Evaluatie Accountantswetgeving

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Evaluatie Accountantswetgeving

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer twee moties ingediend.

3.

Documenten

(9 stuks)

2 13 november 2001, kabinetsstandpunt, nr. 1     KST57048
Kabinetsstandpunt Evaluatie Accountantswetgeving
publicatie: 21 november 2001
 
2 26 februari 2002, verslag van een algemeen overleg, nr. 2     KST59754
Verslag algemeen overleg van 6-2-2001 inzake het kabinetsstandpunt Evaluatie Accountantswetgeving
publicatie: 7 maart 2002
 
2 26 maart 2002, motie, nr. 3     KST60447
Motie met het verzoek om een nadere notitie over het wettelijk regelen van de onafhankelijkheid en het extern toezicht
publicatie: 3 april 2002
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.