32143 NL - interpellatie
Interpellatie-Teeven over het op vrije voeten komen van Saban B.

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze interpellatie werd gehouden op 15 oktober 2009 en werd aangevraagd op 22 september door Tweede Kamerlid voor de VVD Fred Teeven. De interpellatie richtte zich tot de minister van Justitie Hirsch Ballin.

De interpellatie werd aangevraagd naar aanleiding van de opheffing van de voorlopige hechtenis van de met strafbare feiten veroordeelde Saban B. De crimineel Saban B. was een vrouwenhandelaar en had 7,5 jaar celstraf gekregen. Van het gerechtshof in Arnhem kreeg Saban B. een week verlof om bij zijn vrouw en ongeboren kind te zijn. Saban B. bleek na een paar dagen verdwenen te zijn. Hij had een Turkse nationaliteit en het vermoeden bestaat dat hij naar Turkije is gevlucht.

Teeven constateerde dat er fouten waren gemaakt door het Openbaar Ministerie en verzocht daarom in een motie om hoger beroepszittingen in gespecialiseerde zaken te laten behandelen door de zaaksofficier in eerste aanleg en een zaaksadvocaat-generaal gezamenlijk. Deze motie werd aangenomen. Een tweede motie van Teeven was het verzoek om schorsingen van voorlopige hechtenis onmogelijk te maken voor individuen met de status van ongewenst vreemdeling. Deze motie werd aangenomen. Tweede Kamerlid de Roon diende een motie van wantrouwen in naar aanleiding van deze interpellatie. Deze werd verworpen. Een motie werd ingediend door Tweede Kamerlid van Velzen over de mogelijkheid tot schorsing en ontslag van disfunctionerende rechters. Deze motie werd verworpen. Een motie werd ingediend door Tweede Kamerlid Rita Verdonk met het verzoek om het aanstellen van rechters voor het leven af te schaffen. Deze motie werd verworpen.

1.

Volledige titel

Interpellatie-Teeven over het op vrije voeten komen van Saban B.

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer vijf moties ingediend.

3.

Documenten

(13 stuks)

2 23 september 2009, motie, nr. 1     KST135182
Motie over de behandeling van hoger beroepszittingen in gespecialiseerde zaken door het Openbaar Ministerie
publicatie: 5 oktober 2009
 
2 23 september 2009, motie, nr. 2     KST135183
Motie over schorsing van voorlopige hechtenis bij ongewenste vreemdelingen
publicatie: 5 oktober 2009
 
2 23 september 2009, motie, nr. 3     KST135184
Motie over opzegging van het vertrouwen in de Minister van Justitie
publicatie: 5 oktober 2009
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.