31936 NL - beleidsdossier
Luchtvaartbeleid

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Luchtvaartbeleid

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 460 moties en in de Eerste Kamer een motie ingediend.

3.

Documenten

(2346 stuks)

2 17 april 2009, brief, nr. 1     KST130531
Brief ministers bij aanbieding van onder meer de Luchtvaartnota 'Een concurrerende en duurzame luchtvaart voor een sterke economie'
publicatie: 5 mei 2009
 
2 29 juni 2009, brief, nr. 2     KST132749
Brief minister over verlenging van de start- en landingsbaan van luchtvaartterrein Lelystad
publicatie: 6 juli 2009
 
V 9 juli 2010, 31936     BLG72583
Hoofdrapport milieueffectrapport Lelystad Airport (bijlage bij 31936,nr.2) -
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.