31753 NL - ongeclassificeerd
Rechtsbijstand

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Rechtsbijstand

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 104 moties ingediend.

3.

Documenten

(581 stuks)

2 24 oktober 2008, brief, nr. 1     KST123483
Brief staatssecretaris ter aanbieding van het advies 'Van duur naar duurzaam'
publicatie: 29 oktober 2008
 
2 17 december 2008, brief, nr. 2     KST126668
Brief staatssecretaris over heroverweging maatregel om tot betere afstemming tussen publiek en privaat gefinancierde rechtsbijstand te komen
publicatie: 6 januari 2009
 
2 22 december 2008, brief, nr. 3     KST127004
Brief staatssecretaris over de Leidraad bewerkelijke zaken
publicatie: 16 januari 2009
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.