31532 NL - ongeclassificeerd
Voedingsbeleid

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Voedingsbeleid

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 82 moties ingediend.

3.

Documenten

(577 stuks)

2 4 juli 2008, brief, nr. 1     KST121097
Brief ministers inzake de nota 'Gezonde Voeding, van begin tot eind'
publicatie: 18 juli 2008
 
2 10 februari 2009, lijst van vragen en antwoorden, nr. 2     KST127757
Lijst van vragen en antwoorden over nota 'Gezonde Voedring van begin tot eind' (kamerstuk 31532, nr. 1)
publicatie: 12 februari 2009
 
2 27 februari 2009, brief, nr. 3     KST128428
Brief minister over het advies van de Gezondheidsraad betreffende het beleid t.a.v. vitamines en mineralen (microvoedingsstoffen)
publicatie: 5 maart 2009
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.