31524 - Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 14 oktober 2019
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

 

1.

Volledige titel

Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie

 

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 145 moties ingediend.

3.

Documenten

(871 stuks)

2 2†juli†2008, brief, nr. 1     KST120834
Brief Presidium
publicatie: 10†juli†2008
 
2 12†februari†2009, brief, nr. 2     KST127846
Brief van de vaste commissie voor OCW ter aanbieding onderzoeksrapporrten 'Invoering competentiegerichte kwalificatiedossiers in het mbo'
publicatie: 17†februari†2009
 
2 24†maart†2009, brief, nr. 3     KST129309
Brief staatssecretaris over Kameronderzoek competentiegericht onderwijs (cgo) en rapportage MBO2010
publicatie: 30†maart†2009
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.