31521 NL - beleidsdossier
Taxibeleid

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Taxibeleid

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 30 moties ingediend.

3.

Documenten

(275 stuks)

2 26 juni 2008, brief, nr. 1     KST120235
Brief staatssecretaris met toegezegde visie op het toekomstige taxibeleid
publicatie: 1 juli 2008
 
2 22 december 2008, verslag van een algemeen overleg, nr. 2     KST126476
Verslag algemeen overleg gehouden op 19 november 2008
publicatie: 29 december 2008
 
2 19 januari 2009, brief, nr. 3     KST127151
Brief staatssecretaris bij het advies inzake verplichte groepsvorming
publicatie: 22 januari 2009
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.