28975 NL - interpellatie
Interpellatie-Eerdmans inzake winkelcriminaliteit

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Interpellatie-Eerdmans inzake winkelcriminaliteit

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer drie moties ingediend.

3.

Documenten

(5 stuks)

2 24 juni 2003, motie, nr. 1     KST68979
Motie met verzoek tot aanpassing Wetboek van Strafrecht ten einde meer duidelijkheid te creëren over het optreden door winkeliers en andere burgers wanneer zij zich gecontronteerd zien met strafbare feiten - Interpellatie inzake winkelcriminaliteit
publicatie: 26 juni 2003
 
2 24 juni 2003, motie, nr. 2     KST68980
Motie met verzoek een instructie uit te doen gaan aan het College van procureurs-generaal m.b.t. vervolging van winkeliers die met enig geweld winkeldieven overmeesteren - Interpellatie inzake winkelcriminaliteit
publicatie: 26 juni 2003
 
2 24 juni 2003, motie, nr. 3     KST68981
Motie m.b.t. de uitvoering van het convenant met het Platformdetailhandel.nl tegen winkelcriminaliteit - Interpellatie inzake winkelcriminaliteit
publicatie: 26 juni 2003
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.