28618 NL - interpellatie
Interpellatie-Rosenmöller inzake de inzet van VN-instrumenten ten aanzien van Israël en Irak

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Interpellatie-Rosenmöller inzake de inzet van VN-instrumenten ten aanzien van Israël en Irak

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer vier moties ingediend.

3.

Documenten

(6 stuks)

2 25 september 2002, motie, nr. 1     KST63483
Motie m.b.t. maatregelen van de EU tegen Israël i.v.m. het niet naleven van VN Veiligheidsraadresoluties - Interpellatie inzake de inzet van VN-instrumenten ten aanzien van Israël en Irak
publicatie: 2 oktober 2002
 
2 25 september 2002, motie, nr. 2     KST63462
Motie m.b.t. het instellen van een vergunningplicht voor de doorvoer van strategische goederen naar Israël - Interpellatie inzake de inzet van VN-instrumenten ten aanzien van Israël en Irak
publicatie: 1 oktober 2002
 
2 25 september 2002, motie, nr. 3     KST63463
Motie over de mate waarin VN-resoluties onder hoofdstuk 6 en 7 van het Handvest VN als dwingend kunnen worden aangemerkt - Interpellatie inzake de inzet van VN-instrumenten ten aanzien van Israël en Irak
publicatie: 2 oktober 2002
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.