28741 NL - beleidsdossier
Jeugdcriminaliteit

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Jeugdcriminaliteit

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 27 moties ingediend.

3.

Documenten

(285 stuks)

2 13 december 2002, brief, nr. 1     KST65873
Brief minister bij aanbieding van het Actieprogramma aanpak jeugdcriminaliteit 2003-2006
publicatie: 30 december 2002
 
2 25 september 2003, verslag van een algemeen overleg, nr. 2     KST70413
Verslag algemeen overleg van 4 september 2003 over onder meer Actieprogramma aanpak jeugdcriminaliteit 2003-2006
publicatie: 30 september 2003
 
2 20 oktober 2003, brief, nr. 3     KST71044
Brief minister inzake aansprakelijkheid ouders voor schade kinderen, voorwaarden volgen programma's i.v.m. voorlopige hechtenis
publicatie: 24 oktober 2003
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.