31104 - Beleidsdoorlichting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 31 mei 2020
kalender

31104 nl - ongeclassificeerd
Beleidsdoorlichting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Beleidsdoorlichting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

2.

Documenten

(29 stuks)

2 10 juli 2007, brief, nr. 1     KST109068
Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over resultaat beleidsdoorlichting LNV-begrotingsartikel 26 Kennis en Innovatie
 
2 29 april 2009, brief, nr. 2     KST130670
Brief ministers bij aanbieding van de rapportages van de beleidsdoorlichtingen van de respectievelijke begrotingsartikelen 25 (LNV) en 41 (VWS)
publicatie: 13 mei 2009
 
V 27 mei 2010, 31104     BLG66675
Brief van het LEI, onderdeel van Wageningen UR (bijlage bij 31104,nr.3) -
 
V 27 mei 2010, 31104     BLG66674
Syntheserapport beleidsdoorlichting Artikel 21 Duurzaam Ondernemen (bijlage bij 31104,nr.3) -
 
2 27 mei 2010, brief, nr. 3     KST311043
Brief regering; Beleidsdoorlichting Duurzaam ondernemen, ministerie van LNV
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.