25883 NL - beleidsdossier
Arbeidsomstandigheden

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Arbeidsomstandigheden

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 60 moties ingediend.

3.

Documenten

(934 stuks)

2 5 februari 1998, brief, nr. 1     KST27452
Brief staatssecretaris met zijn visie op het advies van de SER inzake de tweedelijns kennisinfrastructuur
publicatie: 12 februari 1998
 
2 9 februari 1998, brief, nr. 2     KST27537
Brief staatssecretaris inzake de resultaten van de arbomonitoring in 1996 (Arbomonitor 1996)
publicatie: 16 februari 1998
 
2 30 maart 1998, brief, nr. 3     KST28563
Brief staatssecretaris over verzelfstandiging van de certificering van arbodiensten
publicatie: 3 april 1998
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.