29665 - Evaluatie Schipholbeleid - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 14 juli 2020
kalender

29665 nl - algemene maatregel van bestuur (AMvB)
Evaluatie Schipholbeleid

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze algemene maatregel van bestuur werd door de regering aan de Eerste en de Tweede Kamer voorgelegd in het kader van een zogenaamde voorhangprocedure.

 

1.

Volledige titel

Evaluatie Schipholbeleid

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 115 moties ingediend.

3.

Documenten

(909 stuks)

2 18 juni 2004, brief, nr. 1     KST77709
Brief minister bij het 'plan van aanpak aan voor de evaluatie van het Schipholbeleid'
publicatie: 29 juni 2004
 
2 6 oktober 2004, brief, nr. 2     KST79968
Brief staatssecretaris
publicatie: 12 oktober 2004
 
2 20 oktober 2004, verslag van een algemeen overleg, nr. 3     KST80253
Verslag algemeen overleg van 2 september 2004 over brief 17 juni 2004 over uitvoering motie-Baarda (29665, nr. 1) en plan van aanpak evaluatie Schipholbeleid (VW-04-449)
publicatie: 26 oktober 2004
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.