27529 - Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 14 juli 2020
kalender

27529 nl - ongeclassificeerd
Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 55 moties ingediend.

3.

Documenten

(507 stuks)

2 28 november 2000, brief, nr. 1     KST49869
Brief minister met Beleidsbrief en Actieplan ICT in de Zorg
publicatie: 4 december 2000
 
2 26 maart 2001, verslag van een schriftelijk overleg, nr. 2     KST52115
Verslag schriftelijk overleg over de Beleidsbrief en Actieplan ICT in de Zorg (kamerstuk 27529, nr. 1)
publicatie: 28 maart 2001
 
2 20 juni 2003, brief, nr. 3     KST69005
Brief minister bij rapport 'Evaluatie Stimulering Zorg ICT' van de B&A groep, met reactie
publicatie: 30 juni 2003
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.