32158 NL - ongeclassificeerd
Aanklacht tegen de minister voor Wonen, Wijken en Integratie wegens het in strijd handelen met artikel 68 van de Grondwet

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Verzoek tot het in overweging nemen van een onderzoek naar een aanklacht

2.

Documenten

(4 stuks)

2 5 oktober 2009, brief, nr. 1     KST135230
Brief over het indienen van een aanklacht tegen de minister voor WWI
publicatie: 6 oktober 2009
 
2 5 oktober 2009, brief, nr. 2     KST135272
Brief aan minister Van der Laan over aanklacht
publicatie: 7 oktober 2009
 
2 12 oktober 2009, brief, nr. 3     KST135656
Brief minister over ministeriële verantwoordelijkheid
publicatie: 16 oktober 2009
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.