31933 - Rol van maatschappelijke organisaties bij ontwikkelingssamenwerking - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 19 augustus 2018
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

 

1.

Volledige titel

De rol van maatschappelijke organisaties bij ontwikkelingssamenwerking

 

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer tien moties ingediend.

3.

Documenten

(46 stuks)

2 14 april 2009, brief, nr. 1     KST130238
Brief minister bij aanbieding Beleidsnotitie Maatschappelijke Organisaties: 'Samenwerken, Maatwerk, Meerwaarde' en syntheserapport beleidsdialoog
publicatie: 27 april 2009
 
2 28 mei 2009, brief, nr. 2     KST131968
Brief minister met een overzicht van de uitgaven voor het particulier kanaal
publicatie: 22 juni 2009
 
2 15 juni 2009, verslag van een algemeen overleg, nr. 3     KST131916
Verslag algemeen overleg van 20 mei 2009
publicatie: 19 juni 2009
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.