31913 NL - interpellatie
Interpellatie-Agema over een spreekverbod voor medewerkers van instelling Winnersway

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze interpellatie werd gehouden op 2 april 2009 en werd op 31 maart 2009 aangevraagd door Tweede Kamerlid voor de PVV Fleur Agema. De interpellatie richtte zich tot staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Jet Bussemaker.

De interpellatie werd gehouden naar aanleiding van de situatie bij Winnersway Verslavingszorg. De medewerkers van Winnersway werden onder druk gezet om te zwijgen over de ernstige mishandelingen en strafbare feiten.

Naar aanleiding van de interpellatie diende Kamerlid voor de SP Renske Leijten een motie in met het verzoek om de nieuw erkende instelling in de eerste maand te laten bezoeken door de inspectie om te conroleren of men de erkenning daadwerkelijk verdiende.

1.

Volledige titel

Interpellatie-Agema over een spreekverbod voor medewerkers van instelling Winnersway

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer vier moties ingediend.

3.

Documenten

(23 stuks)

2 2 april 2009, motie, nr. 1     KST129603
Motie om te verbieden dat arbeidsovereenkomsten in de zorg bepalingen over zwijgplicht bevatten
publicatie: 7 april 2009
 
2 2 april 2009, motie, nr. 2     KST129604
Motie om een nieuwe erkende instelling ten minste in de eerste maand na de erkenning te laten bezoeken door de inspectie
publicatie: 7 april 2009
 
2 3 juni 2009, brief, nr. 3     KST131829
Brief staatssecretaris over toezending van een brief betreffende de situatie bij Winnersway Verslavingszorg
publicatie: 17 juni 2009
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.