31888 NL - interpellatie
Interpellatie-Roemer over problemen bij het CBR

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze interpellatie werd gehouden op 7 april 2009 en werd ingediend door Tweede Kamerlid voor de SP, Emile Roemer. De interpellatie richtte zich tot minister van Verkeer en Waterstaat Camiel Eurlings.

De interpellatie werd aangevraagd naar aanleiding van berichten van problemen bij de rijschool CBR. Het zou een administratieve puinhoop zijn geweest bij het bedrijf.

Naar aanleiding van de interpellatie werden er drie moties ingediend. De twee moties van Roemer over het instellen van een onafhankelijk onderzoek naar CBR en het zo nodig aanpassen van het convenant met de rijscholen werden beiden verworpen.

1.

Volledige titel

Interpellatie-Roemer over problemen bij het CBR

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer drie moties ingediend.

3.

Documenten

(7 stuks)

2 12 maart 2009, motie, nr. 1     KST128781
Motie over onafhankelijk onderzoek naar oorsprong, omvang en oplossingen van de problemen bij het CBR
publicatie: 18 maart 2009
 
2 12 maart 2009, motie, nr. 2     KST128780
Motie over bespreken convenant met rijscholen en over loslaten invoeringsdatum van 1 april 2009
publicatie: 18 maart 2009
 
2 12 maart 2009, motie, nr. 3     KST128782
Motie over onafhankelijk onderzoek naar problemen bij het CBR
publicatie: 18 maart 2009
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.