31757 NL - ongeclassificeerd
Stedenbeleid

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Stedenbeleid

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 29 moties ingediend.

3.

Documenten

(244 stuks)

2 24 oktober 2008, brief, nr. 1     KST123738
Brief minister inzake het Grotestedenbeleid (GSB), het GSB III (2005-2009), herijking van het huidige GSB, en het nieuwe stedenbeleid vanaf 2010 (o.a. wijkaanpak) - Stedenbeleid vanaf 2010
publicatie: 4 november 2008
 
2 21 november 2008, brief, nr. 2     KST125086
Brief minister over verstedelijking - Stedenbeleid vanaf 2010
publicatie: 28 november 2008
 
2 16 maart 2009, verslag van een algemeen overleg, nr. 3     KST128834
Verslag algemeen overleg van 12 februari 2009 - Stedenbeleid vanaf 2010
publicatie: 19 maart 2009
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.