31511 NL - ongeclassificeerd
Beleidsdoorlichting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Beleidsdoorlichting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

2.

Documenten

(197 stuks)

2 15 juli 2008, brief, nr. 2     KST121237
Brief staatssecretaris ter aanbieding Beleidsdoorlichting WTOS
publicatie: 24 juli 2008
 
2 16 juli 2008, brief, nr. 1     KST119820
Brief minister inzake aanbieding van de beleidsdoorlichting 'Versterking van de aantrekkingskracht op en de loopbaanmogelijkheden van jonge en talentvolle onderzoekers'
publicatie: 24 juni 2008
 
2 21 september 2009, brief, nr. 3     KST141291
Brief staatssecretaris met beleidsdoorlichtingen onderwijsachterstanden (2002-2008) en kwaliteitszorg, innovatie en schoolontwikkeling (2005-2008)
publicatie: 5 maart 2010
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.