31477 - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 31 mei 2020
kalender

31477 nl - ongeclassificeerd
Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 13 moties ingediend.

3.

Documenten

(114 stuks)

2 3 juni 2008, brief, nr. 1     KST118064A
Brief Algemene Rekenkamer ter aanbieding van het rapport
 
2 3 juni 2008, rapport Algemene Rekenkamer, nr. 2     KST118064B
Rapport
 
2 13 augustus 2008, brief, nr. 3     KST121517
Brief minister over het niet binnen de gestelde termijn beantwoorden van vragen van de Commissie voor de Rijksuitgaven
publicatie: 20 augustus 2008
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.