31482 NL - ongeclassificeerd
Cultuursubsidies

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Cultuursubsidies

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 20 moties ingediend.

3.

Documenten

(247 stuks)

2 26 mei 2008, brief, nr. 1     KST119112
Brief minister over het advies Basisinfrastructuur 1.0 van de Raad voor Cultuur - Cultuursubsidies 2009-2012
publicatie: 6 juni 2008
 
2 29 mei 2008, motie, nr. 2     KST118907
Motie om meer geld ter beschikking te stellen, of anders aan te geven welke ambities uit 'Kunst van leven' 'een tandje minder kunnen' - Cultuursubsidies 2009-2012
publicatie: 6 juni 2008
 
2 29 mei 2008, motie, nr. 3     KST118908
Motie om de nulmeting af te wachten, om te bezien of en hoeveel geld er nodig om alle musea gratis open te stellen voor kinderen - Cultuursubsidies 2009-2012
publicatie: 6 juni 2008
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.