31332 NL - ongeclassificeerd
Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 44 moties ingediend.

3.

Documenten

(237 stuks)

2 23 januari 2008, brief, nr. 1     KST114661
Brief minister over eindadvies 'Over de drempels van taal en rekenen'
publicatie: 25 januari 2008
 
2 12 februari 2008, brief, nr. 2     KST115430
Brief minister over het advies van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen
publicatie: 21 februari 2008
 
2 28 april 2008, brief, nr. 3     KST118021
Brief minister en staatssecretarissen inzake reactie doorlopende leerlijnen Taal en Rekenen
publicatie: 8 mei 2008
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.