25453 - "Witte" illegalen regeling; interpellatie-De Wit - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 25 oktober 2020
kalender

25453 nl - doorlopend dossier
"Witte" illegalen regeling; interpellatie-De Wit

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze interpellatie werd gehouden op 22 december 1998 en werd aangevraagd op 16 december 1998 door Tweede Kamerlid Jan de Wit (SP). De interpellatie richtte zich tot de staatssecretaris van Justitie Job Cohen.

De interpellatie werd gehouden naar aanleiding van 130 witte illegalen die in hongerstaking waren gegaan in de Agneskerk in Den Haag, omdat ze geen verblijfsvergunning kregen.

Na de aanvraag van deze interpellatie werden er 7 moties ingediend door de Kamer. Hiervan werd er één aangenomen. Deze motie verzocht de staatssecretaris de aanvragen voor een verblijfsvergunning opnieuw en op ruimhartige wijze te beoordelen.

Dit wetsvoorstel staat informeel bekend als: zaak-Gümüs.

1.

Volledige titel

"Witte" illegalen regeling

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer zeven moties ingediend.

3.

Documenten

(17 stuks)

2 17 juni 1997, brief, nr. 1     KST22768
Brief staatssecretaris over een debat over de "witte" illegalen regeling n.a.v. discussie rondom verblijfsvergunning van familie Gümüs
publicatie: 28 juli 1997
 
2 2 september 1997, brief, nr. 2     KST23021
Brief staatssecretaris met antwoorden op vragen m.b.t. het beleid inzake langdurig illegalen, gesteld tijdens Algemeen Overleg op 27 aug. 1997
publicatie: 5 september 1997
 
2 3 september 1997, motie, nr. 3     KST23029
Motie tot toelating van illegale vreemdelingen die slechts ten dele aan 6-jaarscriterium voldoet, bij gebleken inburgering
publicatie: 5 september 1997
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.