29549 NL - ongeclassificeerd
Themacommissie Ouderenbeleid

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Themacommissie Ouderenbeleid

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 31 moties ingediend.

3.

Documenten

(59 stuks)

2 13 mei 2004, brief, nr. 1     KST76282
Brief van de themacommissie Ouderenbeleid - Adviesaanvragen themacommissie Ouderenbeleid
publicatie: 17 mei 2004
 
2 28 april 2005, brief, nr. 2     KST86411
Brief minister over de arbeidsparticipatie van vrouwen - Adviesaanvragen themacommissie Ouderenbeleid
publicatie: 12 mei 2005
 
2 3 mei 2005, verslag, nr. 3     KST86516
Verslag van de formumdiscussie 'Verzilver de toekomst' op 15 april 2005 in de plenaire zaal van de Tweede Kamer
publicatie: 13 mei 2005
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.