28684 NL - beleidsdossier
Naar een veiliger samenleving

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Naar een veiliger samenleving

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 177 moties ingediend.

3.

Documenten

(1446 stuks)

2 16 oktober 2002, brief, nr. 1     KST64638
Brief ministers en staatssecretaris met het veiligheidsprogramma "Naar een veiliger samenleving"
publicatie: 27 november 2002
 
2 14 november 2002, brief, nr. 2     KST64664
Brief minister over de concrete inzet van middelen uit het Veiligheidsprogramma over meer jaren
publicatie: 27 november 2002
 
2 26 november 2002, lijst van vragen en antwoorden, nr. 3     KST64985
Lijst van vragen en antwoorden
publicatie: 5 december 2002
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.