25389 - Uitspraak Hof van Justitie van de EG inzake de notificatierichtlijn van de EG (Securitel-arrest) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 22 maart 2018
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

 

1.

Volledige titel

Uitspraak Hof van Justitie van de EG inzake de notificatierichtlijn van de EG (Securitel-arrest)

 

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer tien moties ingediend.

3.

Documenten

(36 stuks)

2 4 juni 1997, brief, nr. 1     KST21753
Brief minister over de gevolgen van het Securitel-arrest (C-194/94)
publicatie: 9 juni 1997
 
2 6 juni 1997, brief, nr. 2     KST21858
Brief ministers
publicatie: 12 juni 1997
 
2 10 juni 1997, brief, nr. 3     KST21869
Brief minister bij brieven van het college van procureurs-generaal aan de hoofdofficieren en plv. procureurs-generaal
publicatie: 13 juni 1997
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.