26269 NL - ongeclassificeerd
Uitvoering aanbevelingen enquêtecommissie opsporingsmethoden

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Uitvoering aanbevelingen enquêtecommissie opsporingsmethoden

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer acht moties ingediend.

3.

Documenten

(61 stuks)

2 21 oktober 1998, brief, nr. 1     KST31706
Brief bij verslag werkgroep vervolgonderzoek enquêtecommissie Opsporingsmethoden (26269, nr. 2)
publicatie: 2 november 1998
 
2 21 oktober 1998, verslag, nr. 2     KST31707
Verslag van de werkgroep vervolgonderzoek enquêtecommissie Opsporingsmethoden
publicatie: 2 november 1998
 
2 18 november 1998, voorstel, nr. 3     KST32105
Voorstel van het presidium voor het instellen van een tijdelijke commissie
publicatie: 19 november 1998
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.