25657 NL - ongeclassificeerd
Persoonsgebonden Budgetten (PGB's)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Persoonsgebonden Budgetten

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 141 moties ingediend.

3.

Documenten

(708 stuks)

2 30 september 1997, brief, nr. 1     KST24241
Brief staatssecretaris over de uitvoering van de Regeling Persoonsgebonden Budgetten (PGB)
publicatie: 10 oktober 1997
 
2 5 februari 1998, brief, nr. 2     KST27370
Brief staatssecretaris over beperking van de aanspraak op verpleging en verzorging tot maximaal drie uur per dag
publicatie: 11 februari 1998
 
2 4 maart 1998, brief, nr. 3     KST27984
Brief staatssecretaris over twee onderwerpen in verband met het persoonsgebonden budget (PGB)
publicatie: 12 maart 1998
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.