28689 NL - parlementaire enquête/onderzoek/ondervraging
Onderzoek integratiebeleid

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Onderzoek integratiebeleid

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 13 moties ingediend.

3.

Documenten

(59 stuks)

2 27 november 2002, brief, nr. 1     KST64843
Brief Presidium met het voorstel een tijdelijke commissie in te stellen die onderzoek doet naar het integratiebeleid van de regering in de afgelopen 30 jaren
publicatie: 29 november 2002
 
2 13 december 2002, brief, nr. 2     KST65563
Brief Presidium over het voorlopig beperken van de taak van de tijdelijke commissie die het integratiebeleid zal onderzoeken
publicatie: 19 december 2002
 
2 23 januari 2003, brief, nr. 3     KST66458
Brief met verslag van de werkzaamheden van de tijdelijke commissie Onderzoek integratiebeleid
publicatie: 3 februari 2003
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.