30573 NL - ongeclassificeerd
Migratiebeleid

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Migratiebeleid

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 44 moties ingediend.

3.

Documenten

(433 stuks)

2 22 mei 2006, brief, nr. 1     KST97750
Brief minister bij aanbieding van 'Naar een modern migratiebeleid. Notitie over herziening reguliere toelating vreemdelingen in Nederland'
publicatie: 6 juni 2006
 
2 7 september 2006, verslag van een schriftelijk overleg, nr. 2     KST100433
Verslag schriftelijk overleg over de beleidsnotitie 'Naar een modern migratiebeleid'
publicatie: 12 september 2006
 
2 27 september 2006, brief, nr. 3     KST101329
Brief minister over rapport 'Internationaal vergelijkend onderzoek naar systemen voor arbeidsmigratie' en instelling interdepartementaal gremium
publicatie: 6 oktober 2006
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.