29389 NL - ongeclassificeerd
Vergrijzing en het integrale ouderenbeleid

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Vergrijzing en het integrale ouderenbeleid

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 25 moties ingediend.

3.

Documenten

(243 stuks)

2 19 december 2003, plan van aanpak, nr. 1     KST73464
Plan van aanpak "Visie op vergrijzing en het integrale ouderenbeleid"
publicatie: 6 januari 2004
 
2 15 april 2004, verslag van een algemeen overleg, nr. 2     KST75684
Verslag algemeen overleg op 1 april 2004 over het plan van aanpak 'Visie op vergrijzing en het integrale ouderenbeleid'
publicatie: 21 april 2004
 
2 2 september 2004, brief, nr. 3     KST79172
Brief staatssecretaris met een reactie op het rapport 'Zorg en wonen voor kwetsbare ouderen'
publicatie: 10 september 2004
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.