25268 NL - ongeclassificeerd
Zelfstandige bestuursorganen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Zelfstandige bestuursorganen

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 24 moties ingediend.

3.

Documenten

(529 stuks)

2 10 maart 1997, brief, nr. 1     KST20138
Brief minister bij de rapportage doorlichting zelfstandige bestuursorganen
publicatie: 18 maart 1997
 
2 17 maart 1997, brief, nr. 2     KST20205
Brief minister over bericht in de pers dat de regering zou hebben afgezien van indiening ontwerp-kaderwet zelfstandige bestuursorganen
publicatie: 20 maart 1997
 
2 22 mei 1997, verslag van een algemeen overleg, nr. 3     KST21485
Verslag algemeen overleg op 15 mei 1997 van de commissie voor Rijksuitgaven en de vaste commissie voor BiZa over zelfstandige bestuursorganen
publicatie: 29 mei 1997
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.