28973 NL - ongeclassificeerd
Toekomst veehouderij

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Toekomst veehouderij

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 100 moties ingediend.

3.

Documenten

(556 stuks)

2 20 juni 2003, brief, nr. 1     KST68952
Brief minister over de problematiek van de intensieve veehouderij en de analyses die hij daarbij maakt - Toekomst van de intensieve veehouderij
publicatie: 26 juni 2003
 
2 19 december 2003, brief, nr. 2     KST73475
Brief minister over het toekomstdebat en de rol van de overheid - Toekomst van de intensieve veehouderij
publicatie: 8 januari 2004
 
2 7 juni 2004, motie, nr. 3     KST76963
Motie inzake verlaging van de kostprijs voor producten uit de intensieve veehouderij - Toekomst van de intensieve veehouderij
publicatie: 9 juni 2004
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.