31239 NL - beleidsdossier
Stimulering duurzame energieproductie

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Stimulering duurzame energieproductie

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 116 moties ingediend.

3.

Documenten

(753 stuks)

2 5 oktober 2007, brief, nr. 1     KST110855
Brief minister over AMvB subsidieregeling duurzame energie (SDE)
publicatie: 12 oktober 2007
 
2 10 oktober 2007, brief, nr. 2     KST110856
Brief minister over terinzagelegging AMvB subsidieregeling duurzame energie (SDE)
publicatie: 12 oktober 2007
 
2 30 oktober 2007, brief, nr. 3     KST111531
Brief ter aanbieding van het gepubliceerde 'Besluit stimulering duurzame energieproductie' (Stb. 2007, 410)
publicatie: 1 november 2007
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.