29407 - Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 21 oktober 2019
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

 

1.

Volledige titel

Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten

 

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 68 moties ingediend.

3.

Documenten

(372 stuks)

2 23†januari†2004, kabinetsstandpunt, nr. 1     KST73805
Kabinetsstandpunt over de implementatie van vrij verkeer werknemers
publicatie: 30†januari†2004
 
2 3†februari†2004, motie, nr. 2     KST73988
Motie met verzoek om een flexibel stelsel van tewerkstellingsvergunningen inclusief arbeidsmarkttoets t.a.v. de toetredende EU-lidstaten
publicatie: 5†februari†2004
 
2 3†februari†2004, motie, nr. 3     KST73989
Motie met verzoek om invoering van een bestuurlijke boete per 1 juli 2004 voor werkgevers die illegalen in dienst hebben
publicatie: 5†februari†2004
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.