29452 NL - ongeclassificeerd
Tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 51 moties ingediend.

3.

Documenten

(447 stuks)

2 1 maart 2004, brief, nr. 1     KST74752
Brief minister over het tbs-beleid
publicatie: 9 maart 2004
 
2 5 april 2004, brief, nr. 2     KST75560
Brief minister met een reactie op voorstellen uit de VVD-notitie 'Agenda voor de veiligheid - tbs ter discussie' - Tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel
publicatie: 15 april 2004
 
2 16 april 2004, brief, nr. 3     KST75776
Brief minister inzake aanbieding van drie adviezen die abusievelijk niet zijn meegezonden met de brief van 1 maart 2004 (kamerstuk 29452, nr. 1)
publicatie: 21 april 2004
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.