24170 NL - beleidsdossier
Gehandicaptenbeleid

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Gehandicaptenbeleid

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 78 moties ingediend.

3.

Documenten

(632 stuks)

2 23 mei 1995, brief, nr. 1     KST8059
Brief minister
 
2 23 mei 1995, brief, nr. 2     KST8058
Brief staatssecretaris met meerjarenprogramma intersectoraal gehandicaptenbeleid 1995-1998 'De perken te buiten'(24170, nr. 2)
 
2 28 augustus 1995, brief, nr. 3     KST9494
Brief minister over de financiering van het vervoer van gehandicapten die in een AWBZ-instelling verblijven
publicatie: 6 september 1995
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.